Ademhalen is een basisbehoefte, van levensbelang. De binnenlucht is echter verontreinigd. Met de COVID-19-pandemie is de noodzaak van gezonde binnenlucht nog duidelijker geworden.
 
De zorg voor binnenluchtkwaliteit is natuurlijk meer dan een middel om virussen te bestrijden. Ze moet  ook gericht zijn op andere verontreinigende stoffen in de lucht, zoals micro-organismen, bacteriën en chemische verontreinigingen (fijn stof, vluchtige organische verbindingen, enz.). Dit is een belangrijk gezondheidsvraagstuk geworden voor de FOD Volksgezondheid.
 
Op het hoogtepunt van de pandemie heeft de door het coronacommissariaat opgerichte Taskforce "Ventilatie" een strategie uitgewerkt om de verspreiding van virusdragende aerosolen te beperken.
 
Deze strategie voorzag volgende elementen voor publiek toegankelijke, gesloten ruimten ::

Verschillende documenten van de Taskforce leggen uit hoe deze acties moeten worden uitgevoerd:

Op basis van ervaringen uit de pandemie en uitgaande van de bestaande rechtsgrondslagen, werkt de FOD Volksgezondheid nu aan het opstellen van een transversale wetgeving die de normen voor de kwaliteit van de binnenlucht omkadert en van toepassing is op publiek toegankelijke, gesloten ruimten.
 
De wens om bezoekers een goede luchtkwaliteit te garanderen wordt door vele professionelen gedeeld. Zo heeft de Federatie van Cinema's van België een vrijwillig zelfcontrole-initiatief gelanceerd: Hier zal alleen de film uw adem benemen!
 
Voor meer informatie,