De algemene gezondheidszorg in België omvat twee categorieën ziekenhuizen : algemene- & psychiatrische ziekenhuizen. De categorie van de algemene ziekenhuizen omvat de acute ziekenhuizen (universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen met of zonder universitair karakter) en de categorale ziekenhuizen (geriatrisch/gespecialiseerde). De geestelijke gezondheidszorg omvat de zorgvoorzieningen : Intiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT).

Elk van deze zorginstellingen hebben een specifiek zorgaanbod, een eigen infrastructuur, een eigen werking en eigen financieringsmechanismen die worden beschreven in volgende wet .

Binnen de dienst datamanagement worden de contact-,  adres- en erkenningsgegevens van deze instellingen bijgehouden en systematisch geactualiseerd.

1. Contact- en erkenningsgegevens ziekenhuizen (algemene & psychiatrische ziekenhuizen)

In onderstaande overzichten worden per gewest de praktische gegevens over elke instelling per campus weergegeven (adres, telefoonnummers, aantal bedden, zorgprogramma’s, functies, enz).

2. Adressenlijsten PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) en IBW (initiatieven beschut wonen)

In het onderstaand overzicht zijn de adressenlijsten van de PVT en IBW opgenomen alsook het aantal bedden voor PVT en het aantal plaatsen voor IBW:

3. Spoeddiensten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de contactgegevens van de instellingen met een eerste opvang spoedgevallen en de gespecialiseerde spoedgevallen. Alsook de contactgevens van de verschillende MUGfuncties (incl. mugfunctienummer):

4. Bijkomende informatie nodig?

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden en/of wenst U de contact-en erkenningsgegevens van de ziekenhuizen in excel-formaat te ontvangen?

Stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@gezondheid.belgie.be

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie
Eveline Depuijdt, celhoofd Datamanagement