De algemene gezondheidszorg in België omvat twee categorieën ziekenhuizen : algemene- & psychiatrische ziekenhuizen. De categorie van de algemene ziekenhuizen omvat de acute ziekenhuizen (universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen met of zonder universitair karakter) en de categorale ziekenhuizen (geriatrisch/gespecialiseerde).

Elk van deze zorginstellingen hebben een specifiek zorgaanbod, een eigen infrastructuur, een eigen werking en eigen financieringsmechanismen die worden beschreven in volgende wet .

Binnen de dienst Data en Beleidsinformatie worden de contact-,  adres- en erkenningsgegevens van deze instellingen bijgehouden en systematisch geactualiseerd.

1. Contact- en erkenningsgegevens ziekenhuizen (algemene & psychiatrische ziekenhuizen)

Op onderstaande kaart kan u alle psychiatrische en algemene, acute ziekenhuizen in België terugvinden:

In onderstaande overzichten worden per gewest de praktische gegevens over elke instelling per campus weergegeven (adres, telefoonnummers, aantal bedden, zorgprogramma’s, functies, enz).

2. Spoeddiensten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de contactgegevens van de instellingen met een eerste opvang spoedgevallen en de gespecialiseerde spoedgevallen. Alsook de contactgevens van de verschillende MUGfuncties (incl. mugfunctienummer):

Op onderstaande kaart vindt u alle ziekenhuissites in België die gelinkt zijn aan een MUG (Mobiele Urgentiegroep) en/of PIT (Paramedical Intervention Team) geldig op 1/1/2020 :

3. Federale programmatie ziekenhuisbedden

 4. Bijkomende informatie nodig?

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden en/of wenst U de contact-en erkenningsgegevens van de ziekenhuizen in excel-formaat te ontvangen?

Stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be