Inleiding

Een terminologie bevat termen die worden gebruikt door vakspecialisten binnen een specifiek kennisgebied. De woorden en woordgroepen vertegenwoordigen concepten of begrippen, waarvan de unieke betekenis afgeleid wordt uit typische eigenschappen of kenmerken van objecten, relaties of entiteiten.

Binnen de gezondheidszorg zorgt een terminologie voor een gestandaardiseerde weergave van medische concepten in zowel menselijke taal als computertaal, zodat deze kan worden gebruikt in de geïnformatiseerde klinische praktijk.

Het terminologiecentrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu beheert, coördineert, faciliteert en stimuleert het gebruik van terminologieën in de Belgische gezondheidszorg.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie - Terminologiecentrum