INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES – 10th REVISION – PROCEDURE CODING SYSTEM (ICD-10-PCS)

De ICD-10-PCS is een internationaal classificatiesysteem voor de codering van medische procedures en chirurgische ingrepen. Dankzij ICD-10-PCS is een registratie mogelijk van alle procedures welke in het ziekenhuis worden uitgevoerd.

Inhoud en structuur van ICD-10-PCS

De ICD-10-PCS bestaat uit een alfabetisch register, tabellen en een lijst met codes. De classificatie steunt op de ontwikkeling van een code voor elke chirurgische of medische procedure die bij een patiënt wordt uitgevoerd. De ICD-10-PCS bevat meer dan 72 000 procedurecodes. Deze procedures zijn opgesplitst in 16 onderverdelingen volgens het algemene type van de uitgevoerde procedure (medische en chirurgische procedures, nucleaire geneeskunde, radiotherapie,…). Deze procedurecodes zijn samengesteld uit 7 alfanumerieke karakters: cijfers (0 tot 9) en letters (met uitzondering van I en O, teneinde verwarring met de cijfers 1 en 0 te vermijden).

Het eerste karakter van de code illustreert de afdeling (section), het tweede karakter het anatomische systeem (body system), het derde karakter de basisingreep (root operation), het vierde karakter het lichaamsdeel (body part), het vijfde karakter de toegangsweg (approach), het zesde karakter het materiaal of het apparaat (device) en het zevende karakter is de qualifier (qualifier).

Toepassingen van ICD-10-PCS

ICD-10-PCS heeft tot doel een inzameling en een analyse van gegevens mogelijk te maken. Deze data kan vervolgens voor verschillende doeleinden geëxploiteerd worden, waaronder voor enquêtes omtrent de kwaliteit van de geleverde zorgen, het gebruik van middelen, risicobeheer, onderzoek of ter bepaling van de financiering van zorg,… De classificatie kan eenvoudig geüpdatet worden indien er nieuwe codes voor nieuwe procedures en/of nieuwe technieken en technologieën aangewezen zouden zijn.

De implementatie van ICD-10-PCS kan de zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënten verbeteren. Alsook maakt het een adequate financiering in functie van de vastgestelde pathologie bij een patiënt mogelijk.

ICD-10-PCS in België

De ICD-10-PCS werd ontwikkeld in de Verenigde Staten. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de publicatie van de officiële richtlijnen met betrekking tot de codering en de registratie van de ICD-10-PCS in België. De ICD-10-PCS-classificatie is op 1 januari 2015 in België in werking getreden. Elke applicatie en database waarin de medische procedures worden ingevoerd, opgeslagen, geanalyseerd of geregistreerd, dienen gebruik te maken van dit classificatiesysteem. De ICD-10-PCS wordt onder meer toegepast in het kader van de registratie van de medische gegevens van de minimale ziekenhuisgegevens (MG-MZG).

Referenties