De opkomst van e-health is een feit en volgt een gezamenlijk pad, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Het actieplan e-Gezondheid 2022-2024
Het actieplan e-Gezondheid 2022-2024 is de vierde versie in opvolging van de actieplannen 2013-2015, 2016-2018 en 2019-2021.

  • Een eerste rode draad in het actieplan eGezondheid 2022-2024 is het concept van een “Belgian Integrated Health Record” (BIHR) dat door een groep van experten in gezondheidszorg werd uitgewerkt en dat gepositioneerd wordt als het referentiekader voor de evolutie van eGezondheid in de komende jaren ter ondersteuning van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg. Hierbij staat gezondheid en continuïteit van de hoogkwalitatieve zorg centraal, uitgaand van een burger/patiënt (en zijn/haar omgeving) die actief wil bijdragen aan zijn/haar/hun goede gezondheid.
  • De tweede rode draad is het secundair gebruik van gegevens, dat gefaciliteerd zal worden door de Health Data Authority (HDA). Secundair gebruik moet het gebruik van data voor innovatie, research en development mogelijk maken, alsook population management en beleidsondersteuning op basis van geaggregeerde data. Dit kan ondersteund worden door ‘real world data’ uit het BIHR beschikbaar te maken als ‘routinely collected data’ en door de documentatie, vindbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en herbruikbaarheid van de data te verhogen. Het programma van de HDA wordt uitgewerkt in een afzonderlijk actieplan.
  • eGezondheid heeft een belangrijke impuls gekregen door de COVID-19 Pandemie. Het is een opportuniteit om de bekendheid van de eGezondheidsdiensten bij de bevolking en de positieve ervaring die ze hebben gehad met toepassingen in het kader van vaccinatiecampagnes en de app voor COVID-19 certificaten om reizen mogelijk te maken, te blijven stimuleren met een verdere evolutie van deze diensten waarbij rekening wordt gehouden met de noden van zorgteams en actieve patiënten.

Dit actieplan houdt rekening met de ‘lessons-learned’ van het vorige actieplan: zo is het aantal projecten verminderd door projecten (bestaande en nieuwe) te combineren in één project waarbij de verschillende onderdelen (vroegere projecten) gedefinieerd worden als ‘Workpackages’. De bedoeling hiervan is om de soms moeizame, tijd-intensieve afstemming tussen de vroegere projecten efficiënter te maken. Het is de bedoeling om niet langer voor elk workpackage een governance-structuur (met o.a. stuurgroep) op te zetten maar dit enkel te doen op niveau ‘project’. Ten slotte bereiden we ons met dit actieplan voor op de toekomstige invoering van een verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.


Het actieplan e-Gezondheid 2019-2021

Het actieplan e-Gezondheid 2019-2021 bouwt verder op het aflopende actieplan e-Gezondheid 2013 – 2018. Punt 4.9 van het actieplan van eGezondheid 2019-2021 betreft de uitrol en het gebruik van een EPD in alle ziekenhuizen (Zie pagina 89 van het plan).

Workshop implementatie EPD :
=> Algemene ziekenhuizen: sessies van 3/05/19  (+ Poster) en 7/06/19 (Posters en Workshops en presentaties)
=> Psychiatrische ziekenhuizen:  10/05/19 en 21/06/19

Contactgegevens