De opkomst van e-health is een feit en volgt een gezamenlijk pad, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Het plan e-Gezondheid
Het e-gezondheidsplan confronteert de gezondheidszorg met nieuwe uitdagingen. Dit vraagt een aanpassing van de organisatie van zorgprocessen, informatiemanagement en taakverdeling tussen de zorgverleners onderling en met de zorginstellingen.

De multidisciplinaire aanpak ten dienste van de kwaliteit van de zorg
Dit plan zal onder meer het delen van gegevens tussen de zorgverstrekkers in de gezondheidszorg stimuleren. Om gegevens te delen , dient elke zorgverlener / zorginstelling een gestructureerd, gecodeerd elektronisch patiëntendossier (EPD) te hebben.

De actiepunten van het plan e-Gezondheid
Dit plan voorziet 20 acties met als doel een gecoördineerde ontwikkeling van initiatieven op het vlak van de e-Gezondheid, gebaseerd op:
- een referentiearchitectuur,
- het betrekken van de patiënt en de parate kennis over e-Gezondheid,
- het uitwerken van een referentieterminologie,
- het faciliteren van de administratie en de communicatie en het invoeren van een effectief overleg tussen alle betrokkenen.

Het actiepunt 2 van het plan e-Gezondheid 
Het  actiepunt 2 van het plan e-Gezondheid voorziet in de opstart van een “accelerator programma” met als doel dat alle ziekenhuizen een geïntegreerd EPD in productie hebben en het effectief gebruiken. De vooropgestelde einddatum is vastgelegd op eind 2018.

Raadpleeg de omzendbrief, de verklarende nota, en de BMUC verklarende nota's voor de algemene ziekenhuizen en voor de andere ziekenhuizen in de rubriek documenten.

Hieronder vindt u alvast de conceptvertaling van het document dat ter bespreking voorligt bij de werkgroep “Meten BMUC”. Let op! Dit document is nog in ontwikkeling. We zullen ervoor zorgen telkens de laatste versie ter beschikking te stellen.

 

Contact information