In de kijker : Bevraging administratieve lasten van zelfstandige zorgverleners


De opkomst van e-health is een feit en volgt een gezamenlijk pad, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Het plan e-Gezondheid

Het actieplan e-Gezondheid 2019-2021 bouwt verder op het aflopende actieplan e-Gezondheid 2013 – 2018. Punt 4.9 van het actieplan van eGezondheid 2019-2021 betreft de uitrol en het gebruik van een EPD in alle ziekenhuizen (Zie pagina 89 van het plan).

Het nieuwe plan baseert zich op 4 principen :

  • Het voortzetten van de interfederale samenwerking inzake de eGezondheidsstrategie en het streven naar een verdere optimalisering van het samenwerkingsmodel.
  • Het voortzetten waar nuttig, het bijsturen waar nodig en het stelselmatig afwerken van de lopende projecten  en/of het uitbreiden ervan naar nieuwe doelgroepen of toepassingsgebieden.
  • Het versterken van de focus op operationele excellentie en het opvolgen ervan met het oog op het voortdurend verbeteren van de beschikbaarheid en performantie van de door de patiënt en zorgverstrekker gebruikte systemen en instrumenten.
  • Het verhogen van de aandacht voor de Europese en internationale initiatieven inzake eGezondheid.

 

Contact information