Nu de wereld stilaan aan het herstellen is van de grootste pandemie sinds het begin van de eeuw, bundelen de Europese lidstaten hun krachten met de ambitie dat "dit nooit meer mag gebeuren". Tegelijkertijd weten we dat toekomstige pandemieën onvermijdelijk zijn.  Om snel te kunnen samenwerken en reageren op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen zoals door besmettelijke ziekten alsook chemische, biologische, radiologische en nucleaire gevaren en ongevallen, werd een nieuwe autoriteit opgericht: de European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).  

De HERA heeft als doel om onze paraatheid voor gezondheidscrisissen te versterken door de ontwikkeling, de vervaardiging, de levering en de billijke verdeling van essentiële medische hulpmiddelen te promoten en te faciliteren, zoals vaccins, antivirale middelen of mondmaskers. Haar budget bedraagt ongeveer 1 miljard euro per jaar. In februari 2022 heeft de Europese Commissie het eerste jaarlijkse werkplan van de HERA goedgekeurd. Er zullen dan ook meerdere projectoproepen worden gelanceerd om de doelstellingen van de HERA te verwezenlijken. 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal België - in nauwe samenwerking met de gemeenschappen, het RIZIV, het FAGG en Sciensano – vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de HERA en ook de deelname van Belgische kandidaten aan deze HERA-projectoproepen faciliteren. 

Op 30 maart 2022 organiseerden we een kick-off-meeting om de HERA en de daaruit ontstane opportuniteiten voor te stellen aan een Belgisch publiek. 

Op 25 mei 2022 organiseerden we een tweede webinar over HERA met een focus op EU-financieringsmogelijkheden (EU4Health, Horizon Europe, uitwisseling van ervaringen) met o.a. een deelname van HaDEA (Health and Digital Executive Agency). Raadpleeg de presentaties.


 

Indien u wilt op de hoogte wilt blijven van nieuwe projectoproepen, kunt u uw contactgegevens doorgeven via  dit formulier