Saniport is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer. De ambtenaren van de Havengezondheidsautoriteit zijn aanwezig in de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en op de luchthaven van Brussel -Nationaal.

 

In toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, staan de ambtenaren van de Havengezondheidsautoriteit  in voor de gezondheidsinspectie van de schepen en van bepaalde vliegtuigen komende uit risicogebieden.

Tijdens deze inspecties onderzoeken zij, volgens een gedetailleerd programma, de documenten die vereist zijn door de internationale wetgeving, bepaalde zones van de gebouwen en de transportmiddelen, maar ook de bagage en de pakjes. Deze laatste worden voor vernietiging afgevoerd wanneer ze een gezondheidsrisico inhouden. De ambtenaren staan in voor de hygiëne van de diensten die gebruikt worden door de reizigers (onder meer de openbare toiletten), voor de drinkwaterbevoorrading aan boord en voor de restauratiediensten aan boord. Ook de bestrijding van ziekteoverbrengende dieren en insecten (ratten, muggen) behoort tot hun taken.

De medewerkers van Saniport zeehavens reiken, na inspectie, een gezondheidscertificaat (Ship Sanitation Certificate = SSC) uit.

Bij gebeurtenissen die kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid (zoals SARS of de in H1N1 grieppandemie), en in permanente coördinatie met de Europese en internationale actoren, is de sanitaire politie een van de belangrijke actoren bij de noodinterventieplannen uitgewerkt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De Saniport medewerkers staan in voor de coördinatie van de opvang van reizigers of dieren, waarbij overeenkomsten worden gesloten met de medische en veterinaire diensten zodat deze kunnen worden afgezonderd (of in quarantaine geplaatst) en behandeld en ook om eventuele andere ondersteuning te verlenen. Ze passen ook de aanbevolen maatregelen toe voor de desinsectie, ontratting, desinfectie, ontsmetting van bagage, ladingen, transportmiddelen, goederen, postpakketten.

Saniport kan eventueel reizigers bij aankomst en vertrek onderwerpen aan controles.

De Saniport ambtenaren van de luchthaven van Brussel – Nationaal staan in voor de aflevering van lijkenpassen voor het repatriëren van stoffelijke overschotten.

De procedure om een lijkenpas te bestellen

 De voordelen van het systeem zijn:
- een snellere afhandeling,
- beschikbaarheid: het systeem is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar,
- efficiëntie: u hoeft geen nutteloze verplaatsing meer te doen.

Uw aanvraag zal uitsluitend worden behandeld door de Saniport personeelsleden van de luchthaven Brussel-Nationaal, die zullen zorgen voor een zo spoedig mogelijke aflevering van het document, evenwel rekening houdend met hun andere taken. Zodra de aanvraag is ingediend zal ze worden onderzocht door onze medewerkers. Na validering van de door de wet vereiste documenten zal de aanvrager in zijn mailbox een boodschap ontvangen waarbij hem wordt gevraagd om de lijkenpas te downloaden (pdf document) op het adres www.e-lpm.be.


Het document zal ook op de luchthaven kunnen worden afgeleverd, maar de personeelsleden van Saniport zullen zich niet langer buiten de luchthavenperimeter verplaatsen. Zij zullen slechts één keer per dag, uitsluitend tussen 15.30u. en 16.30u., naar de vertrekhal gaan om er de aanvragen te behandelen die niet via elektronische weg worden ingediend.

Lees de verklarende nota

Document