Over Saniport

In de geglobaliseerde wereld van vandaag kunnen ziektes zeer snel verspreiden. Saniport ziet toe op de volksgezondheid door potentiële gezondheidsrisico’s in het internationale verkeer op te sporen, in te dijken en te voorkomen. Daarvoor werkt Saniport samen met andere partners en instanties op de zogenaamde “Designated Points of Entry”: voornamelijk de Belgische lucht- en zeehavens. Saniport voert zijn taken uit in overeenstemming met-het internationale gezondheidsreglement (IHR) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
   

      

Onze werkgebieden


Contacteer ons

Saniport Public Health Authority
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Galileelaan 5 bus 2 
1210 Brussel 
+32 2 524 97 97 
Contactformulier

Saniport Zeehavens
+32 2 524 78 55 
Saniport.zeehavens@health.fgov.be 

Saniport Luchthavens
+32 2 720 06 78 
Saniport.zaventem@health.fgov.be 

Reisklinieken  
travelclinics@health.fgov.be