Om zijn specifieke operationele dienstverlening voordurend te verrijken en te versterken, werkt Saniport samen met verschillende actoren. Ontdek onze lopende projecten: 

Exotische muggen 

Saniport werkt mee aan het Nationale Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP). Daaronder valt het MEMO-project, ofwel de Monitoring van Exotische Muggen. Met het MEMO-project willen we de aanwezigheid van exotische muggen in België zoveel mogelijk onder controle houden om zo de kans op vector-overgedragen ziektes bij mens en dier te verkleinen. Het project behelst een intense samenwerking met de verschillende regio’s, Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). 

Saniport draagt bij tot het MEMO-project door onder meer: 

  • Kennis te delen omtrent het internationale verkeer; 
  • Preventief te handelen door toezicht te houden op de desinsectisatie (behandeling met een insecticide) en hygiëne van vliegtuigen, 
  • Indien nodig zelf de vliegtuigen te desinsectiseren; 
  • In te grijpen bij malariagevallen in België.