Saniport vertegenwoordigt de FOD Volksgezondheid op de luchthavens en ziet erop toe dat de internationale verplichtingen ten aanzien van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Unie worden nageleefd. Saniport staat onder andere in voor:

  • de controles op desinsectisatie (behandelen met insecticide) van vliegtuigen uit landen met vectoren;
  • het vernietigen van bagages waarin zich bederfbaar voedsel bevindt;
  • het isoleren van personen/groepen waarbij een besmettelijke ziekte wordt vermoed of vastgesteld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Vlaanderen;
  • de verwerking van lijkenpassen.

Als nationaal aanspreekpunt voor contactopvolging kan Saniport ook passagierslijsten opvragen en deze, na analyse, overmaken aan de bevoegde regio’s en internationale partners.