Maritime Declaration of Health 

Elk schip dat een Belgische haven aanloopt, moet maximaal 24 uur voor opvaart een Maritime Declaration of Health indienen.  Dat gebeurt door de scheepsagent, die de gegevens oplaadt in de Maritime Single Window (MSW). Die havenapplicatie stuurt de benodigde gegevens door naar de applicatie van de FOD Volksgezondheid en andere instanties.  Zo ontvangen alle instanties de nodige info en dient de agent slechts eenmalig alle info te versturen.   

Een Maritime Declaration of Health moet de volgende gegevens bevatten: 

Daarnaast moeten 9 gezondheidsvragen beantwoord worden over de bemanning en passagiers aan boord. Zodra het antwoord op een van die vragen positief is, wordt Saniport erbij betrokken. 

Saniport @ Mare 

Vanuit de applicatie Saniport @ Mare wordt in geval van gezondheidsrisico de permanentie van de dienst Saniport Zeehavens verwittigd.  De dienstdoend inspecteur overlegt indien nodig met de arts van de Cel Public Health Emergencies of het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.  Zij treffen de nodige maatregelen in samenwerking met het Maritime Rescue Coördination Center (MRCC) en informeren alle nautische partners, waaronder de Havenkapiteinsdienst. Saniport coördineert alle vervolgstappen. 

Ship Sanitation Certificates 

Saniport inspecteert zeeschepen in de erkende Belgische zeehavens voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates (SSC). Het SSC bewijst dat een schip voldoet aan de eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) inzake hygiene aan boord. Aan de hand van de kwaliteitscriteria uit de Handbook for the Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates  controleert Saniport of de regels worden nageleefd.  

Saniport voert inspecties uit op aanvraag en op spontane basis. Die moeten minstens 24 uur voor aankomst in de haven en 48 uur voor vertrek uit de haven worden aangevraagd door de scheepsagent.  Aanvragen dienen volgende info te bevatten om in aanmerking te komen voor inspectie:  

  • scheepsnaam 
  • IMO-nummer 
  • ETB (verwachte aankomsttijd in de haven) 
  • ETS (verwachte vertrektijd uit de haven) 
  • kaainummer 
  • vervaldatum SSCEC
  • correcte facturatiegegevens   

De meest dringende inspecties, bv. voor een SSC dat bijna vervalt, krijgen voorrang indien deze tijdig en correct zijn aangevraagd.  Wanneer een inspectie niet kan plaatsvinden en het schip over een nog niet vervallen certificaat beschikt, kan het SSC met een maand worden verlengd, tenzij het SSC reeds vervallen is. In dat geval is een inspectie in de volgende haven de enige mogelijkheid.  

De havens van Antwerpen, Zeebrugge, Oostende, Gent en Nieuwpoort zijn allen erkend voor de uitgifte van SSC door de Wereldgezondheidsorganisatie.