Veel expats wensen na hun overlijden begraven te worden in het land waar ze geboren werden. Religie en cultuur spelen immers vaak een belangrijke rol voor het verwerkingsproces van nabestaanden en niet altijd zijn de tradities uit het land van herkomst mogelijk in België. Zo kan men hier bv. niet ritueel verbrand worden of een eeuwig graf verkrijgen. De Belgische staat voorziet wel de mogelijkheid om overledenen te repatriëren naar het land van herkomst of naar landen met andere voorschriften voor het begraven van overledenen. Dat kan echter alleen als de Belgische en internationale akkoorden worden nageleefd. Zo moeten overledenen die naar het buitenland worden overgebracht, vergezeld zijn van een lijkenpas: 

  1. Consulteer de handleiding 
  2. Vraag een lijkenpas aan via deze applicatie 
  3. Je aanvraag wordt behandeld door de Saniport-personeelsleden in Brussels Airport.
  4. Na validering van de vereiste documenten zal je in je mailbox een boodschap ontvangen om de lijkenpas te downloaden.

Opgelet: het document kan ook op de luchthaven worden afgeleverd, maar de personeelsleden van Saniport verplaatsen zich niet langer buiten de luchthavenperimeter. Zij gaan slechts één keer per dag, tussen 20.00 en 21.00 u., naar de vertrekhal om er de aanvragen te behandelen die niet via elektronische weg worden ingediend.