Deze jaarlijkse workshop is gericht aan de betrokken zorgverstrekkers uit de ziekenhuizen die een financiering ontvangen voor het ontwikkelen van klinische farmacie.
Ontdek hier sfeerbeelden en interviews

 

UITWISSELEN van kennis en ervaring over klinische farmacie en farmaceutische zorg

LEREN van elkaar

… daar staat de jaarlijkse CLINICAMP voor!

Informatie over een voorgaande Clinicamp kan steeds opgevraagd worden via mfc-cmp@gezondheid.belgie.be. U vindt de programma's bij de documenten onderaan deze pagina.

2017

Talrijke sessies, een Clinigallery, een lunch en een napraatdrink, ontmoetingen met collega’s en andere zorgverleners …

… volop redenen om actief deel te nemen aan de editie 2017 van vrijdag 19 mei van 9u30 tot 16u. De FOD Volksgezondheid stelt zijn lokalen ter beschikking en begeleidt de organisatie van de dag in samenwerking met het Federaal platform farmaceutische zorg.

UW BIJDRAGE VORMT HET PROGRAMMA VAN DE DAG!

OPROEP

Personen die een interessante ervaring/probleem/kennis willen delen in een interactieve sessie (1u10) betreffende klinische farmacie.

  • De domeinen zijn communicatie en management - optimale therapie - transmurale zorg - kennis en kunde.
  • Multidisciplinaire samenwerking is vanzelfsprekend voor de toepassing van klinische farmacie, dus alle betrokken zorgverleners (in het ziekenhuis of vanuit de eerstelijns gezondheidszorg) kunnen mee thema’s komen bespreken.
  • Een sessie kan geanimeerd worden door samenwerkingen tussen Franstalige en Nederlandstalige animatoren en/of zorgverleners vanuit verschillende beroepsgroepen.
  • Verschillende partners (FAGG, Verenigingen van ziekenhuisapothekers, universiteiten, ….) werken aan initiatieven die kunnen gedeeld worden.

Materiaal en informatie om ten toon te stellen en te delen in de CLINIGALLERY (tools, folders, affiches, posters, …). Bij de activiteitenverslagen 2016 ontvingen we interessant en boeiend materiaal . Kom deze voorstellen!

Accrediteringspunten worden aangevraagd voor artsen en ziekenhuisapothekers.

Programma

Clinicamp : contacten en doelstellingen

Inschrijven: de inschrijvingen zijn afgesloten.

Evaluatie van de dag

 

 

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@gezondheid.belgie.be