De ontwikkeling van klinische farmacie in de Belgische ziekenhuizen is een belangrijk onderdeel van de ziekenhuisfarmacie. Anno 2014 worden alle algemene ziekenhuizen gefinancierd voor de ontwikkeling van klinisch-farmaceutische activiteiten door de ziekenhuisapotheker binnen een multidisciplinair kader.

 

Wat is klinische farmacie?

De FOD Volksgezondheid omschrijft klinische farmacie als volgt:

Klinische farmacie beoogt een farmaceutische zorg waarbij de staat en efficiëntie, effectiviteit en veiligheid van de farmacotherapie naadloos worden verzekerd door een multidisciplinair zorgteam binnen een globaal zorgbeleid.

Hoe de klinisch-farmaceutische activiteiten in Belgische ziekenhuizen volgen?

Om de evoluties van het actieplan op te volgen, vragen we aan de ziekenhuizen om jaarlijks een activiteitenverslag in te dienen op basis van een rooster.

Nationale rapportering
 

 

Gebruik van een case report

Terug naar boven

.

Contactgegevens

Galileelaan, 5/2

1210 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@health.fgov.be