GRATIS OPLEIDING VOOR KWALITEIT IN DE FARMACEUTISCHE ZORG

Het continue verbeteren van de zorgprocessen is onontbeerlijk voor de kwaliteit van deze zorg. Ook binnen de farmaceutische zorgproccesen zijn er opportuniteiten om deze te optimaliseren.

De Cel Kwaliteit biedt concrete ondersteuning voor de uitvoering van haar acties binnen het domein van de farmaceutische zorg en de klinische farmacie.

 

OPLEIDING ANALYSE RISICO'S EN INCIDENTEN MET EEN IMPACT OP HET FARMACEUTISCH ZORGPROCES

  • Deze opleiding werd aangeboden in het kader van het actieplan klinische farmacie 2015 - 2020. Het selecteren van doelgroepen in het ziekenhuis gebaseerd op een analyse van risico’s laat toe om beter de beschikbare middelen toe te wijzen voor de uitvoering van de klinische farmacie.
  • Context en intentie van de vormingssessies:  opleiding NL en opleiding FR

 

 

 

Contactgegevens

Galileelaan, 5/2

1210 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@health.fgov.be