under construction

we streven naar ...

 • een efficiënte en continue geneesmiddelenbehandeling gebaseerd op het delen van informatie, een gestandaardiseerd medicatieproces en ondersteuning van therapietrouw;
 • een veilige geneesmiddelenbehandeling;
 • een geneesmiddelenbehandeling in overleg en gebaseerd op de voorkeuren van de patiënt;
 • een evenwichtige balans van kosten/baten zowel maatschappelijk als voor de patiënt en de promotie van het rationeel gebruik van geneesmiddelen.

 

interdisciplinaire samenwerking tussen ...

 • FOD Volksgezondheid -Cel Kwaliteit
 • Patiëntenorganisaties (LUSS, Vlaams Patiëntenplatform)
 • RIZIV
 • FAGG
 • Beroepsverenigingen ziekenhuisapothekers (BVZA, VZA, AFPHB)
 • Beroepsverenigingen officina-apothekers (APB, OPHACO)
 • Loco-regionale  beroepsverenigingen van apothekers (VAN, AUP)
 • PAQS
 • Experten binnen dit domein