De FOD Volksgezondheid organiseert regelmatig een studiedag over een actueel thema.
Informatie over de voorgaande studiedagen kan steeds opgevraagd worden via
mfc-cmp@gezondheid.belgie.be

 

Studiedag 24 oktober 2017

Studiedag 2016   

De studiedag " Veilige farmaceutische zorg: een engagement van zorgverstrekkers " georganiseerd op vrijdag 30 september 2016.

Contact information

Hospital Pharmacy-team

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

T 02/524.85.76

mfc-cmp@health.fgov.be