BelPEP is een multidisciplinair platform en heeft als doel een adequater gebruik van psychostimulantia, benzodiazepines, antidepressiva en antipsychotica te bevorderen.

Het gebruik van psychofarmaca in België is belangrijk, zelfs verontrustend. Uit onderzoek blijkt dat dit echter niet altijd even juist gebeurt. Een deel van de patiënten krijgt bijvoorbeeld medicatie terwijl een niet-medicamenteus alternatief mogelijk is. Andere patiënten krijgen dan geen medicatie, hoewel dit juist noodzakelijk is voor een optimale behandeling. Omdat het verkeerd gebruik van deze medicatie heel wat risico’s inhoudt en in bepaalde gevallen erg verslavend is, moet het in de juiste dosis en voor de juiste duur voorgeschreven worden. Bovendien moet de voorkeur uit gaan naar niet-medicamenteuze alternatieven indien mogelijk.

Het BelPEP platform is samengesteld uit 3 werkgroepen, met name: adequaat gebruik van psychostimulantia bij jongeren,  adequaat gebruik van psychoactieve medicatie bij niet-geïnstitutionaliseerde volwassenen, en adequaat gebruik van psychoactieve medicatie bij geïnstitutionaliseerde ouderen. Het coördinatiecomité is verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie en staat in voor de coherentie en het bepalen van een globale visie.

Er werd in 2014 een globale visienota opgesteld met daarin een overzicht van de historiek, het statuut van het platform, de context, de verschillende problemen en prioriteiten.

In 2018 werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd onder de naam "Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen", gericht aan huisartsen, apothekers en ziekenhuizen (zie www.slaapenkalmeermiddelen.be).

Vervolgens werd een actieplan 2019-2021 opgesteld. Deze omvat, na een overzicht te hebben gegeven van de context en de strategische doelstellingen, voor elk type van psychoactieve medicatie een korte beschrijving van de problematiek, een inventarisatie van de ondernomen acties en een lijst met aanbevolen acties.

Vanaf september 2023 wordt er over verschillende maanden een nieuwe sensibiliseringscampagne gevoerd, gericht op gezondheidsprofessionelen (zie www.gebruikvanpsychofarmaca.be)

Document

Contactgegevens

Caroline Theisen
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.15