Welkom op de onthaalpagina van BeQuinT. Dit federaal platform werd opgericht in 2011 met als doelstelling  hemovigilantie te ondersteunen in de Belgische ziekenhuizen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontstaan, missie en huidige samenstelling, werkgroepen en zijn evenementen en publicaties.

 1. Nieuws
 2. Wie zijn wij?
 3. Projecten
  • Patient Blood Management Comité
  • Data Comité
 4. Beschikbare documenten
  • Nationale 'Patient Blood Management' enquête
  • Nationale enquêtes  kwaliteit transfusiebeleid
  • Aanbevelingen elektronisch voorschrift bloedcomponenten
  • E-learning
 5. Evenementen en newsletters

1.  Nieuws

 • Op 17 juni organiseerde BeQuinT een webinar over perioperatief anti-coagulantia  en anti-agrregantia management: klik hier om de presentaties en de opname van het webinar te bekijken.
 • De eerste Patient Blood Management enquête werd afgerond in 2020. Klik hier om het rapport te raadplegen.
 • Het symposium van BeQuinT werd vervangen door een Webinar op donderdag 26 november. Klik hier om de presentaties en het webinar te (her)bekijken.
 • Komende internationale evenementen:
  • Het ISBT congres zal digitaal plaatsvinden op 2-8 juni 2021 (International Society of Blood Transfusion).

2. Wie zijn wij?

Ontstaan

Het Begeleidingscomité Hemovigilantie werd opgericht in oktober 2011. Dit comité had de opdracht om de functie hemovigilantie te ondersteunen in de Belgische ziekenhuizen.

Later werd deze opdracht uitgebreid tot het realiseren van een verbeterd verbruik van bloedcomponenten in België. Het comité groeide uit tot het Nationaal Platform Transfusiebeleid.

In 2014 werd het Nationaal Platform Transfusiebeleid omgedoopt tot BeQuinT – Belgian Quality in Transfusion. De stuurgroep heeft een nieuwe naam gekozen en een logo laten ontwerpen om de naambekendheid van dit federaal platform te stimuleren.

Missie en samenstelling

 • Ondersteuning van het hemovigilantie- en transfusiebeleid in de Belgische ziekenhuizen
 • Optimalisering van het gebruik van bloedcomponenten in de Belgische ziekenhuizen

BeQuinT bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende soorten beroepsbeoefenaars vanuit verschillende gemeenschappen, organisaties en beroepsverenigingen. Op deze manier wordt de nodige expertise en een breed draagvlak verzekerd voor de activiteiten van BeQuinT.

Overzicht van de verschillende leden van BeQuinT