• BeQuinT streeft ernaar om de kwaliteit van het transfusieproces
    en het gebruik van bloedcomponenten in de Belgische ziekenhuizen te optimaliseren.
  • Het promoot ook het behoud van het bloed van de patiënt
    door het toepassen van wetenschappelijke inzichten uit verschillende medische disciplines.


 Zorgverleners
 Burgers

Als burger kan u uw steentje bijdragen door bloed te doneren
maar ook door aandachtig te zijn voor bloedarmoede om te vermijden dat transfusie nodig is
(later communiceren we hier enkele tips).

 

Waar kan ik bloed geven in België?

 
                                                                 Bloed geven doen we voor elkaar. Met jouw bloed redden en verbeteren we levens.
Denk maar aan mensen met kanker, slachtoffers van verkeersongevallen, te vroeg geboren baby’s, enz.

ln België zijn er 4 bloedinstellingen:

 

De bloedinstellingen rekruteren en screenen bloeddonoren, zamelen bloed in, testen, verwerken en transporteren donorbloed naar de ziekenhuisbloedbanken.