Welkom op de onthaalpagina van BeQuinT. Dit federaal platform werd opgericht in 2011 met als doelstelling  hemovigilantie te ondersteunen in de Belgische ziekenhuizen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontstaan, missie en huidige samenstelling, werkgroepen en zijn evenementen en publicaties.

 1. Nieuws
 2. Wie zijn wij?
 3. Nieuwe projecten
  • Patient Blood Management Comité
  • Data Comité
 4. Beschikbare documenten
  • Nationale enquêtes  kwaliteit transfusiebeleid
  • Aanbevelingen elektronisch voorschrift bloedcomponenten
  • E-learning
 5. Newsletters en evenementen

1.  Nieuws

 • Het symposium van BeQuinT wordt vervangen door een Webinar dat zal doorgaan op donderdag 26 november van 14-16u. Klik hier om het programma te bekijken.
 • De Patient Blood Management enquête werd midden november 2019 verstuurd naar de hoofdgeneesheren en voorzitters van de transfusiecomités. De  resultaten zullen voorgesteld worden tijdens het Webinar (donderdag 26 november).
 • Komende internationale evenementen:
  • Het ISBT congres zal digitaal plaatsvinden op 12-16 december 2020 (International Society of Blood Transfusion).
  • Het tweejaarlijkse Internationale Hemovigilantie Seminarie van het International Haemovigilance Network (IHN) gaat door in Oslo maar werd uitgesteld tot de lente van 2021.
  • Het NATA Symposium over Patient Blood Management, Haemostase en Thrombose werd uitgesteld tot 16-17 april 2021 in Athene. 

2. Wie zijn wij?

Ontstaan

Het Begeleidingscomité Hemovigilantie werd opgericht in oktober 2011. Dit comité had de opdracht om de functie hemovigilantie te ondersteunen in de Belgische ziekenhuizen.

Later werd deze opdracht uitgebreid tot het realiseren van een verbeterd verbruik van bloedcomponenten in België. Het comité groeide uit tot het Nationaal Platform Transfusiebeleid.

In 2014 werd het Nationaal Platform Transfusiebeleid omgedoopt tot BeQuinT – Belgian Quality in Transfusion. De stuurgroep heeft een nieuwe naam gekozen en een logo laten ontwerpen om de naambekendheid van dit federaal platform te stimuleren.

Missie en samenstelling

 • Ondersteuning van het hemovigilantie- en transfusiebeleid in de Belgische ziekenhuizen
 • Optimalisering van het gebruik van bloedcomponenten in de Belgische ziekenhuizen

BeQuinT bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende soorten beroepsbeoefenaars vanuit verschillende gemeenschappen, organisaties en beroepsverenigingen. Op deze manier wordt de nodige expertise en een breed draagvlak verzekerd voor de activiteiten van BeQuinT.

Overzicht van de verschillende leden van BeQuinT