Welkom op de onthaalpagina van BeQuinT.
Dit is een initiatief van de FOD Volksgezondheid.

 1. Nieuws
 2. Over BeQuinT: ontstaan, missie, samenstelling
 3. Projecten
  • Patient Blood Management Comité
  • Data Comité
 4. Beschikbare documenten
  • Nationale 'Patient Blood Management' enquête
  • Nationale enquêtes  kwaliteit transfusiebeleid
  • Aanbevelingen elektronisch voorschrift bloedcomponenten
  • E-learning
 5. Evenementen en newsletters

1.  Nieuws

 • Op 12 mei 2022 vond opnieuw een PBM webinar plaats voor clinici: klik hier om de presentaties te bekijken.
 • De eerste Patient Blood Management enquête werd afgerond in 2020. Klik hier om het rapport te raadplegen.
 • Komende internationale evenementen:
  • Het jaarlijkse ISBT congres (International Society of Blood Transfusion) zal online plaatsvinden van 4-8 juni 2022.

2. Over BeQuinT

Ontstaan

BeQuinT werd opgericht in 2011 (oorspronkelijke naam: Begeleidingscomité Hemovigilantie vanwege de focus op de ondersteuning van hemovigilantie in de Belgische ziekenhuizen). Later werd deze opdracht uitgebreid tot het realiseren van een verbeterd verbruik van bloedcomponenten. Sinds 2018 wordt er ook gefocust op 'Patient Blood Management'.

Missie

In de Belgische ziekenhuizen:

 • de verbetering van de kwaliteit van het transfusiebeleid en hemovigilantie,
 • de verbetering van het verbruik van bloedcomponenten,
 • de implementatie van ‘Patient Blood Management’ en het meten van de resultaten a.d.h.v. indicatoren.

Samenstelling

Overzicht van de verschillende leden van BeQuinT
Voorzitter van BeQuinT: Prof. Dr. S. Lessire (sarah.lessire@chuuclnamur.uclouvain.be)
Projectcoördinator: Mevr. J. Vanden Broeck (jana.vandenbroeck@health.fgov.be)