Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

 

Computergebruikers

Klik hier

afbeelding pc

Tabletgebruikers

Klik hier

afbeelding tablet

 

 

Aparte hoofdstukken

Inleidend document: Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Hoofdstukken A. Hoofd B. Hals
C. Wervelkolom D. Bewegingsstelsel E. Cardiovasculair stelsel
F. Thorax G. Gastro-intestinaal stelsel H. Urogenitaal systeem en bijnieren
I. Verloskunde en gynaecologie J. Mamma aandoeningen K. Trauma
L. Kanker M. Pediatrie N. Interventionele radiologie

 

Over de richtlijnen

Doelstellingen

Deze richtlijnen zijn bedoeld om verwijzende artsen te helpen optimaal gebruik te maken van medische beeldvorming. Het hoofddoel van deze richtlijnen is de klinische praktijk te verbeteren door het geven van aanbevelingen. De aanbevelingen beogen een zo verantwoord mogelijk gebruik van de medische beeldvorming om aldus onnodige bestralingen te vermijden.
 

Door wie opgesteld

De richtlijnen op deze website werden uitgewerkt door de Belgische Vereniging voor Radiologie in samenwerking met professor Guy Marchal.
 

Bronnen

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Franse Richtlijnen gepubliceerd in 2005. De Franse Guidelines zijn een update van de «Guideline Summary Tables, Draft for consultation», voorgesteld door de European Association of Radiology in 2002. Experten van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie  hebben de Franse Richtlijnen geactualiseerd voor wat de radiologische onderzoeken betreft en aan de Belgische situatie aangepast. In een tweede tijd zullen aangepaste aanbevelingen voor nucleaire geneeskunde worden uitgeschreven.
 

Voor wie

Deze aanbevelingen richten zich op alle voorschrijvende geneesheren. De richtlijnen zijn volledig openbaar en kunnen door alle geïnteresseerden worden ingezien.
 

Hoe te gebruiken

De richtlijnen zijn weergegeven in tabelvorm. De kolommen vermelden de symptomen of pathologie, het type onderzoek, de aanbevelingen, commentaren en tot slot de te verwachten effectieve bestralingsdosis. De bewijskracht en bestralingsdosissen worden in klassen weergegeven.
 

Contact

Bij vragen of opmerkingen betreffende dit initiatief kan u terecht op
guidelines.medical.imaging@health.belgium.be
 

Meer informatie over het goed gebruik van medische beeldvorming vindt u in de driemaandelijkse brochures van ‘Focus on Medical Imaging’:
www.focusonmedicalimaging.be