INHOUDSTAFEL

 

In welk ziekenhuis kan je beroep doen op een intercultureel bemiddelaar ?

 

Hieronder vind je een overzicht van de ziekenhuizen waar intercultureel bemiddelaars of coördinatoren interculturele bemiddeling actief zijn. Per ziekenhuis geven we aan wie er voor de interculturele bemiddeling in het ziekenhuis verantwoordelijk is, hoe je hem of haar kan bereiken, en voor welke taal of etnische groepen er intercultureel bemiddelaars beschikbaar zijn.

Op die manier kan je een doorverwijzing van een anderstalige/allochtone patiënt organiseren in functie van de beschikbaarheid van de intercultureel bemiddelaar. In dergelijk geval is het beter om vooraf met de verantwoordelijke van de interculturele bemiddelingsdienst of de bemiddelaar zelf contact op te nemen. Zo kan je ervoor zorgen dat jouw patiënt ook daadwerkelijk op de diensten van de intercultureel bemiddelaar een beroep kan doen.

Voor ziekenhuizen waar enkel een coördinator interculturele bemiddeling actief is, kan je met hem of haar onderzoeken op welke wijze er voor taalbijstand of interculturele bemiddeling voor jouw patiënt gezorgd kan worden.

Zoek je een intercultureel bemiddelaar of coördinator interculturele bemiddeling?


Het is uiteraard mogelijk dat er in het ziekenhuis van jouw keuze geen geschikte intercultureel bemiddelaar werkt. In dergelijk geval kan je contact opnemen met een sociaal tolkendienst of een dienst interculturele bemiddeling. Bij hen kan je een sociale tolk of een intercultureel bemiddelaar (op afstand) reserveren.

 

Hoe vraag je financiering aan voor een intercultureel bemiddelaar ?

 

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen kunnen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aanvraag voor de financiering van een intercultureel bemiddelaar en/of coördinator interculturele bemiddeling indienen. De behandeling van de aanvragen en de evaluatie en begeleiding van de initiatieven in het domein van de interculturele bemiddeling gebeurt dan verder door de Coördinatiecel Interculturele Bemiddeling.

Andere zorginstellingen zoals wijkgezondheidscentra, Fedasilcentra, huisartsen,… worden niet gefinancierd door dit project en kunnen dus geen beroep doen op face-to-face interculturele bemiddeling. Zij kunnen gebruik maken van interculturele bemiddeling op afstand (via videoconferentie).