De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen.

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

» 17 september 2019: Werelddag Patient Safety

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkende op 29 mei patiëntveiligheid als een wereldwijde gezondheidsprioriteit. Vanaf dit jaar zal de jaarlijkse werelddag voor patiëntveiligheid plaatsvinden op 17 september. De WGO zal ook jaarlijks campagne voeren rond specifieke thema’s voor patiëntveiligheid. In partnerschap met het Verenigd Koninkrijk initieerde de WGO de ‘Global Patient Safety Collaborative’ met als doelstelling meer samenwerking te bevorderen rond 3 pijlers:

  • Leiderschap: om patiëntveiligheid te prioriteren, een veiligheidscultuur te promoten en patiënten en hun naaste familie meer te betrekken in de zorg.
  • Specifieke opleiding en training voor patiëntveiligheid
  • Meer onderzoek naar patiëntveiligheid» Contract 2018 psychiatrische ziekenhuizen: Ontdek in de rubriek "document" de gevraagde activiteiten voor het contract 2018 (begeleidende nota)

» Rapport kennis, attitude en druk  bij het gebruik van de Safe Surgery checklist 2016 (.PDF)

» Rapport Safe Surgery: implementatie Safe Surgery checklist 2016 (.PDF)

» Gids identitovigilantie: Ontdek de  versie van de gids identitovigilantie


Onze missie luidt als volgt:
"De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd  en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel van innoverende en duurzame programma’s in samenspraak met haar partners."

In 2007 werd een nationaal beleid inzake patiëntveiligheid ontwikkeld. Hiervoor werd binnen de Cel Kwaliteit een QS-team opgericht en werd een federale strategische werkgroep patiëntveiligheid samengesteld. In de schoot van deze werkgroep werd een strategische beleidsnota (.PDF) patiëntveiligheid ontwikkeld om alle actoren in de gezondheidszorg te sensibiliseren voor een meer kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg binnen de instellingen. 
Sinds 2007 wordt dan ook jaarlijks een bijkomende structurele financiering voorzien om alle ziekenhuizen te stimuleren een verhoogde aandacht te hebben voor kwaliteit en patiëntveiligheid aan de hand van meerjarige programma’s “coordinatie kwaliteit en patiëntveiligheid”.

Document

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06