De FOD Volksgezondheid wil alle actoren binnen de zorgsector sensibiliseren voor het belang van veilige zorg in alle zorginstellingen.

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

» SAVE THE DATE: Symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid: 6 maart 2018 

» Workshops patiëntveiligheid : Ontdek de data van de workshops basisvaardigheden patiëntveiligheid in 2018

» Rapport kennis, attitude en druk  bij het gebruik van de Safe Surgery checklist 2016 (.PDF)

» Rapport Safe Surgery: implementatie Safe Surgery checklist 2016 (.PDF)

» Contract 2017: Ontdek in de rubriek "document" de gevraagde activiteiten voor het contract 2017 en de bijhorende rapportage-instrumenten

» Gids identitovigilantie: Ontdek de nieuwe versie van de gids identitovigilantie

» Gratis opleidingen voor kwaliteit en patiëntveiligheid : Ontdek onze opleidingscatalogus voor 2017 !


Onze missie luidt als volgt:
"De Cel Kwaliteit stimuleert de implementatie van een patiëntgericht, geïntegreerd  en op evidentie gebaseerd zorgbeleid door middel van innoverende en duurzame programma’s in samenspraak met haar partners."

In 2007 werd een nationaal beleid inzake patiëntveiligheid ontwikkeld. Hiervoor werd binnen de Cel Kwaliteit een QS-team opgericht en werd een federale strategische werkgroep patiëntveiligheid samengesteld. In de schoot van deze werkgroep werd een strategische beleidsnota (.PDF) patiëntveiligheid ontwikkeld om alle actoren in de gezondheidszorg te sensibiliseren voor een meer kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg binnen de instellingen. 
Sinds 2007 wordt dan ook jaarlijks een bijkomende structurele financiering voorzien om alle ziekenhuizen te stimuleren een verhoogde aandacht te hebben voor kwaliteit en patiëntveiligheid aan de hand van meerjarige programma’s “coordinatie kwaliteit en patiëntveiligheid”.

Document

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06