>> INSCHRIJVINGSFORMULIER <<

Opleiding in het Frans

Patiënt en familie empowerment wordt steeds belangrijker in de hedendaagse patiëntenzorg (overspecialisatie, kortere ligduur, hogere gemiddelde leeftijd, complexe en chronische pathologieën, enz.).  Daarnaast is een transitie gaande van een eerder paternalistisch zorgsysteem naar een meer participatief en patient-centred zorgsysteem. De opleiding wil deze evoluties onder de aandacht brengen en het belang van patiënt en familie empowerment benadrukken. Eveneens wordt aandacht gegeven aan de manieren waarop patiënten als een volwaardige partner kunnen beschouwd worden en komt ook de rol van het ziekenhuismanagement hierin aan bod .

Gedetaileerde fiche van de opleiding (.PDF)


U vindt hierna in de rubriek "document" ook de presentaties van de opleidingsdagen georganiseerd in 2017.

Voor presentaties van de opleidingen die werden georganiseerd in 2016 kan u contact opnemen met: qs@gezondheid.belgie.be

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06