Opleiding in het Frans

Het project intramurale Transfert van kritische patiënten (TIMI) werd gelanceerd in 2011 en eindigde eind 2014. Dankzij de samenwerking in de pilootfase sinds 2011 met 13 ziekenhuizen en 16 zorgdiensten werd een methodologie voor TIMI-patiënten op poten gezet om kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid te garanderen. Deze nieuwe methodologie wordt aan nieuwe vrijwillige ziekenhuizen voorgesteld met een begeleiding van één jaar. De doelstelling is te zorgen dat tegen eind 2014 de zorgteams autonoom dit project te kunnen leiden.

U vindt hierna in de rubriek "document" de volgende bestanden:

  • gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)
  • presentaties van de georganiseerde opleidingen in 2014

Document

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06