Opleiding in het Frans

Het continu verbeteren van zorgprocessen is onontbeerlijk zowel voor het tweede meerjarige  programma ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ als voor andere kwaliteitsinitiatieven zoals accreditatie of certificatie. De opleiding ‘procesverbetering’ uit 2014 ging over de basisvaardigheden voor procesbeheer. Op basis van deze theoretische kennis zal de opleiding in 2016 zich meer richten op het ondersteunen van ziekenhuizen bij het evalueren van de processen, gerelateerd aan het medicatiebeheer.

Hierna vindt u in de rubriek "document" de volgende bestanden:

  • Gedetailleerde fiche van de opleiding voor 2016
  • Presentaties van de opleidingsdagen in 2016

Voor presentaties van de opleidingen die werden georganiseerd in 2015 kan u contact opnemen met: qs@gezondheid.belgie.be

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06