>> INSCHRIJVINGSFORMULIER <<

Om op een veilige manier zorg te kunnen bieden aan de patiënt is effectieve en efficiënte communicatie noodzakelijk. De Joint Commision International Patient Safety Goal 2 (IPSG2) stelt dat de communicatie tussen zorgverleners dikwijls suboptimaal is. Barrières tussen zorgverleners werken ineffectieve communicatie in de hand. In 65% van de Serious Adverse Events (bv. onverwacht overlijden) is communicatie een oorzakelijke factor. Implementatie van een gestandaardiseerde communicatiemethode (zoals SBAR) zorgt voor accurate, volledige en ondubbelzinnige communicatie.

Gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)

Programma

Halve opleidingsdag (twee maal herhaald):

  • dinsdag 9 mei 2017 van 14u tot 17u
  • dinsdag 23 mei 2017 van 14u tot 17u

 U vindt de presentatie van de opleidingsdag in 2017 hieronder in de rubriek document. Het videomateriaal (paswoord fodspf) vindt u ook op www.alarmstudy.be onder de rubriek SBAR.

Document

Contact information

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06