Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van vier criteria uit het tweede meerjarige programma ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’. Ze hebben betrekking op medicatie reconciliatie (criterium 13 en 16) en transmurale zorg (criterium 14 en 15). Het is essentieel dat ziekenhuizen een visie over transmurale zorg ontwikkelen en gepast omgaan met de problematiek van medicatie reconcilliatie (medicatiehistoriek/anamnese en medicatieontslagplan).

Gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)

Programma

  • Individuele coachingsessies, gelieve contact op te nemen met het team van de VUB

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06