Ondersteuningsprogramma 2021 - update binnenkort beschikbaar

voor algemene ziekenhuizen (P4P) en psychiatrische ziekenhuizen (QS)

 

De opleidingen worden georganiseerd in het gebouw van de FOD Volksgezondheid, tenzij anders vermeld, en zijn onderverdeeld per taal. Er is een aanbod voor de Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen. Hoewel er geen vertaling  voorzien is, staat het iedereen vrij om zich in te schrijven ongeacht de taalrol. Voor elke sessie geldt een beperkt aantal deelnemers. 

 

Update 2021 binnenkort beschikbaar  

 

Un cadre pour des soins sûrs, fiables et effectifs : processus, indicateurs et orientation « people » — projet score

Basisopleiding Statistische procescontrole

Het gebruik van Control Charts in de gezondheidszorg

Pivot Tables (draaitabellen): Analyse van veiligheidscultuurgegevens en indicatoren voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Inschrijven voor de opleidingen van de UHasselt: 

Former et accompagner les institutions de santé mentale dans leur démarche de gestion de la sécurité par une méthode d’innovation créative (« design thinking »)

Interdisciplinair samenwerken, continuïteit en coherentie van zorg in GGZ-trajecten

Opvolgen van mortaliteit: van HSMR tot vrijwillig incidentenmeldingssysteem   ► Inhoud van de opleiding

Concevoir, développer et améliorer les processus de soins dans les réseaux de santé mentale

Le passage d’un statut curatif à un statut palliatif, les directives anticipées et la décision partagée: implémentation de l’outil PICT​

Patiëntenparticipatiecultuur op microniveau in algemene ziekenhuizen:

Patiëntenparticipatiecultuur op microniveau in psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ:

Inschrijven voor de opleidingen van de UGent: 

 

 

 

 

 

 

ARCHIEF

Raadpleeg de presentaties van de opleidingen van voorgaande jaren:

Het ondersteuningsprogramma voor 2018-2022 is het resultaat van een samenwerking en overleg met acht expertisecentra:

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06