Ondersteuningsprogramma 2021 - 2022

voor algemene ziekenhuizen (P4P) en psychiatrische ziekenhuizen (QS)

 

De opleidingen worden georganiseerd in het gebouw van de FOD Volksgezondheid, tenzij anders vermeld, en zijn onderverdeeld per taal. Er is een aanbod voor de Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen. Hoewel er geen vertaling  voorzien is, staat het iedereen vrij om zich in te schrijven ongeacht de taalrol. Voor elke sessie geldt een beperkt aantal deelnemers. 

 

Programma en inschrijvingsformulier per expertisecentrum

UCL: Un cadre pour des soins sûrs, fiables et effectifs : processus, indicateurs et orientation « people » — projet score

UHasselt: Basisopleiding Statistische procescontrole: online zelfstudie

 • Inhoud van de opleiding
 • Aanmelden voor deze e-learing module kan op de link hieronder (Inschrivingsformulier voor de e-learningsmodule en de workshops van de UHasselt).
 • De basisopleiding statistische procescontrole wordt aangeboden als een e-learning module: hier beschikbaar.

UHasselt: Het gebruik van Control Charts in de gezondheidszorg

UHasselt: Pivot Tables (draaitabellen): analyse van veiligheidscultuurgegevens en indicatoren voor kwaliteit en patiëntveiligheid

 • Inhoud van de opleiding
 • Data:
  • 19 november 2021 van 10 tot 13.30: pivot tables
  • 10 december 2021 van 10 tot 13.30: benchmark patiëntveiligheidscultuur
​​Inschrijvingsformulier voor de e-learningmodule en de workshops van de UHasselt

ULB: Former et accompagner les institutions de santé mentale dans leur démarche de gestion de la sécurité par une méthode d’innovation créative (« design thinking »)

VUB: Interdisciplinair samenwerken, continuïteit en coherentie van zorg in GGZ-trajecten

 • Inhoud van de opleiding
 • Data:
  • Najaar 2021: onlinecursus te raadplegen op website van de VUB in NL en FR
  • 22 oktober 2021 van 9.30 tot 12.30: webinar voor netwerkcoördinatoren van artikel 107-netwerken (NL)  
  • Begin 2022: 2 bijkomende plenaire coachingsessies NL  
 • Inschrijvingsformulier voor de workshops van de VUB 

LIGB: opvolgen van mortaliteit: van HSMR tot vrijwillig incidentenmeldingssysteem

UMons: concevoir, développer et améliorer les processus de soins dans les réseaux de santé mentale

CHU Liège: passage d’un statut curatif à un statut palliatif, les directives anticipées et la décision partagée: implémentation de l’outil PICT​

 • Contenu de la formation
 • La participation du patient à sa prise en charge porte sur ses droits entre autres à bénéficier de soins palliatifs et donc d'être impliqué dans la prise de décision relative à sa fin de vie. Combiner l’expertise et l’agenda du patient aux connaissances des prestataires de soins est la base de la prise de décision partagée. L’éducation des soignants à faciliter l'autonomisation des patients est essentielle pour permettre à ceux-ci à utiliser leurs compétences pour vivre avec leur maladie, adhérer à leur prise en charge et à faire des choix qui leur conviennent.

UGent: Patiëntenparticipatiecultuur op microniveau in psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIEF

Raadpleeg de presentaties van de opleidingen van voorgaande jaren:

Het ondersteuningsprogramma voor 2018-2022 is het resultaat van een samenwerking en overleg met acht expertisecentra:

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06