Gratis opleidingen voor kwaliteit en patiëntveiligheid

Om de theoretische concepten uit het tweede meerjarige programma over kwaliteit en patiëntveiligheid concreet en praktisch in te vullen, werkt de FOD Volksgezondheid samen met negen expertisecentra (3 “écoles de santé publique” en 6 universiteiten). Elk van deze centra heeft vormingsactiviteiten gedefinieerd waardoor een gevarieerd ondersteuningsaanbod aangeboden wordt. 2017 is het laatste jaar in het kader van dit ondersteuningsplan.

Opleidingscatalogus 2017 voor kwaliteit en patiëntveiligheid (.PDF)

Opleidingscatalogus 2016 voor kwaliteit en patiëntveiligheid (.PDF)

>> INSCHRIJVINGSFORMULIER <<

Opleidingen

De opleidingen worden georganiseerd in het gebouw van de FOD Volksgezondheid en zijn onderverdeeld per taal. Nederlandstaligen kunnen deelnemen aan Franstalige activiteiten en vice versa (geen vertaling voorzien).

Ontdek hierna alle details en de presentaties van de opleidingen :

Het programma voor 2013-2017 is het resultaat van een samenwerking en overleg met negen expertisecentra:

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06