Op dinsdag 6 maart 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid voor de elfde en laatste keer het symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid met als titel: Mijn zorg: onze zorg!.

Het thema van dit symposium was shared decision making (SDM), een proces waarbij de patiënt en zijn naasten samen met de zorgverlener een beslissing nemen over de meest passende behandeling. De keuze voor het zorgtraject wordt enerzijds gemaakt op basis van de voorkeuren van de patiënt en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek over de mogelijkheden, uitkomsten en onzekerheden.

Deze studiedag wilde zowel het concept van SDM theoretisch kaderen en verduidelijken als bruikbare instrumenten en praktische voorbeelden aanreiken. 

Het definitieve programma en de presentaties van de sprekers vindt u onder documenten. 

U vindt eveneens een overzicht van alle symposia ‘Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ (.PDF) terug die werden georganiseerd sinds 2007.

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06