Symposium "mijn zorg: onze zorg!" - 6 maart 2018

 

                                                           

 

Op dinsdag 6 maart 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de elfde keer het symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid met als titel: Mijn zorg: onze zorg!.

Het thema van dit symposium is shared decision making (SDM), een proces waarbij de patiënt en zijn naasten samen met de zorgverlener een beslissing nemen over de meest passende behandeling. De keuze voor het zorgtraject wordt enerzijds gemaakt op basis van de voorkeuren van de patiënt en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek over de mogelijkheden, uitkomsten en onzekerheden.

Deze studiedag wil zowel het concept van SDM theoretisch kaderen en verduidelijken als bruikbare instrumenten en praktische voorbeelden aanreiken. 

Het definitieve programma en de presentaties van de sprekers vindt u onder documenten. 

U vindt eveneens een overzicht van alle symposia ‘Kwaliteit en Patiëntveiligheid’ (.PDF) terug die werden georganiseerd sinds 2007.

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06