>> INSCHRIJVINGSFORMULIER <<

Patiënt empowerment/patiënten-familie participatie wint aan belang. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidszorg beter en effectiever is als de patiënt actief betrokken is in de besluitvorming, op verschillende niveaus. Participatie verhoogt onder meer de therapietrouw, het effect van de behandeling, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Gezien patiëntenparticipatie heel wat voordelen biedt aan de patiënten zelf, aan het ziekenhuis en aan de zorgverleners, zullen verbeteringstrajecten opgestart worden om patiënt empowerment /patiëntenparticipatie op microniveau (individuele patiënt – hulpverlener relatie / afdeling) via ‘co-design’ vorm te geven.

Gedetailleerde fiche van de opleiding 2017 (.PDF)

Programma 2017

  • Begeleidingssessies, data te bepalen met de deelnemende ziekenhuizen
  • Symposium 1: maandag 13 november 2017 van 13u tot 17u ( Zaal Bara) 
  • Symposium 2: VOLZET: woensdag 23 november 2017  van 18u tot 21u in Campus UZ Gent
    • Programma
    • Kon u niet aanwezig zijn? De opname van het avondsymposium vindt u hier.

U vindt hierna in de rubriek "document" ook de presentaties van de opleidingsdagen georganiseerd in 2016.

De presentaties van 2017  kunnen aangevraagd worden via Malfait Simon (Simon.Malfait@uzgent.be).

Contact information

QS-Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.06