In april 2011 werd de nationale sensibiliseringscampagne ‘Goede Heelkunde is Veilige Heelkunde’ gelanceerd waarbij het gebruik van de ‘WHO-Checklist Safe Surgery' (.PDF) werd aangemoedigd. Door het systematisch gebruik van deze checklist wordt het aantal complicaties en sterfgevallen ten gevolge van een heelkundige ingreep met maar liefst 30 % gereduceerd.

Deze sensibiliseringscampagne was bedoeld voor alle betrokken zorgverleners (chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen van het operatiekwartier, directie). De wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen werkten mee aan de campagne.

Enkele maanden na de lancering van deze campagne  werd o.m. het gebruik van de checklist in de Belgische operatiekwartieren geëvalueerd d.m.v. een retrospectieve analyse van patiëntendossiers en 2011 en 2013.

De resultaten van beide enquêtes werden zowel verwerkt in een feedbackrapport met geaggregeerde resultaten als in ziekenhuisrapporten met de individuele resultaten van elk ziekenhuis.

In 2016 organiseerde de FOD Volksgezondheid twee enquêtes:


1. Derde enquête naar de implementatie van de Safe Surgery checklist (.PDF).

2. Een enquête om te informeren naar de kennis, attitude en druk  bij het gebruik van de Safe Surgery checklist . De doelgroep omvatte artsen, anesthesisten en verpleegkundigen in het operatiekwartier. 
De resultaten van deze enquête werden samen gevat in het Rapport Safe Surgery: Kennis, attitude en druk bij het gebruik van de safe surgery checklist in Belgische ziekenhuizen.


Campagnemateriaal wordt hierna ter beschikking gesteld van de ziekenhuizen om het gebruik van de checklist bij elke chirurgische ingreep aan te moedigen:

  • Sensibilisatieposter
  • PowerPoint presentatie met de resultaten van de enquêtes
  • Handleiding ter gebruik van de checklist

 

Contactgegevens

QS Team
Avenue Galiléé 5/2
1210 Bruxelles

Tel. 02/524.85.78