Context

Het tweede meerjarige programma (2013-2017) is een consequente verderzetting van het eerste meerjarige programma (2007-2012). Bij de ontwikkeling ervan werd rekening gehouden met de conclusies uit het eerste meerjarige programma, met de ontwikkelingen in het ziekenhuislandschap (zoals bv. accreditatie) en met de gezondheidszorg als geheel. De gedetailleerde activiteiten en vereisten van het tweede meerjarige programma zijn te raadplegen in de begeleidende nota (.PDF).

Zoals in het eerste meerjarige programma wordt ook voor het vervolg ervan gewerkt in fasen, worden jaarlijkse contracten opgemaakt en ontvangen de ziekenhuizen bijkomende financiering. De drie pijlers: structuur, proces en resultaat blijven behouden maar worden ingevuld per thema’s.

De generieke thema’s zijn:

  1. veiligheidsmanagement
  2. leiderschap
  3. communicatie
  4. patiënt en familie empowerment

De specifieke thema’s zijn:

  1. hoog-risico medicatie
  2. ‘Safe Surgery’
  3. identitovigilantie of vrijheidsbeperkende maatregelen (voor psychiatrische ziekenhuizen)
  4. transmurale zorg

De generieke thema’s bouwen deels verder op de activiteiten van de vorige jaren (zoals veiligheidsmanagement) maar tevens worden nieuwe onderwerpen expliciet(er) naar voor geschoven. Voor de specifieke thema’s worden strategische objectieven en criteria geformuleerd per type ziekenhuis.

De objectieven en criteria zijn bedoeld als streefdoelen voor 2017 en zijn een na te streven ambitie, zowel voor de ziekenhuizen als voor de FOD Volksgezondheid.

Contract en administratieve aspecten

Hierna vindt u alle documenten met betrekking tot het contract "Kwaliteit en patiëntveiligheid" voor 2017.

Hierna vindt u alle documenten met betrekking tot het contract "Kwaliteit en patiëntveiligheid" voor 2016.

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06