De teksten van de Bijzondere wet alsook de Financieringswet m.b.t. de 6e staatshervorming kan u terugvinden onderaan deze pagina. In het kader van de bevoegdhedenoverdracht  informeren wij u dat de financiering van de ziekenhuizen , met uitzondering van onderdelen A1 en A3 van het budget van financiële middelen (BFM), een federale bevoegdheid blijft, evenzo de regels over de vaststelling en vereffening van dit BFM. 

 

  • Met betrekking tot de bevoegdhedenoverdracht inzake de palliatieve zorgnetwerken : Door de zesde staatshervorming valt de palliatieve samenwerkingsverbanden in Vlaanderen onder de bevoegheid van het agenschap Zorg en Gezondheid. U vindt alle nodige informatie via deze link.
     

Wetgeving