Onder deze rubriek kan u de onderhandelde akkoorden terugvinden tussen de Staat, de representatieve werkgeversorganisaties van zowel de ziekenhuizen als beschut wonen en de representatieve werknemersorganisaties teneinde de werkomstandigheden te verbeteren en meer werk te creëren. 

Voorbeelden: sociale akkoord attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, generatiepact ...

Document

Wetgeving