Krachtens het KB van 14 december 1987 zijn de zorginstellingen verplicht om hun boekhoudkundige gegevens jaarlijks over te maken aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Om deze statistische en financiële gegevens te controleren, werd de informaticatoepassing FINHOSTA ontwikkeld en ook toe te laten het budget van financiële middelen op 1 januari en 1 juli te kunnen vaststellen ; deze gegevens worden als “authentieke bron” beschouwd.

  • Stand van zaken 

​​​​Tabel: Inzamelingen op 01/02/2020 (.PDF)

  • Presentatie

Financiële gegevens februari 2020 (.PDF)

 

Document

Contact information