De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt.
In deze rubriek vindt u alle documenten (persberichten, oproepen, achtergrondinformatie, enzovoort) in verband met deze hervorming.

 

INLEIDING

Het doel van de hervorming is onder meer om meer efficiëntie en meer kwaliteit te bereiken. Het gaat om een belangrijke strategische hervorming uit het regeerakkoord die moet leiden tot meer kwaliteit en tot meer efficiëntie.

Vertrekpunten zijn de gewijzigde behoeften van de patiënt. Er zijn steeds meer ouderen en chronisch zieken en daarnaast evolueren de medische technologie en gepersonaliseerde behandelingen in sneltreinvaart.

Er zullen onder andere netwerken worden gecreëerd met basis-, referentie- en universitaire ziekenhuizen. Daarbij kan bijvoorbeeld dure technologie toegewezen worden aan een netwerk in plaats van aan één bepaald ziekenhuis.

De overheid en ziekenhuizen zullen ook met een heel nieuw financieringssysteem werken. Dat moet leiden tot een correcte financiering van verantwoorde zorg en het moet zowel efficiëntie- als kwaliteitsverbetering aanmoedigen.

Deze hervorming is noodzakelijk omdat de laatste jaren steeds meer ziekenhuizen in het rood afsluiten. Uit de MAHA -studie (Model for Automatic Hospital Analyses) van Belfius blijkt dat het in 2012 om 28 van de 92 algemene ziekenhuizen ging, en in 2013 al om 40 van de 92.

OPROEP VOOR THEMA'S

Oproep om thema’s voor pilootprojecten voor te stellen (afgesloten: zie persbericht 15.09.2016)

OPROEP VOOR PILOOTPROJECTEN

De beleidscel van de Minister lanceert een oproep om pilootprojecten voor te stellen over de volgende thema's:

- Transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen : Dossier kandidaatstelling 

Thuishospitalisatie - oproep voor kandidaturen / Template oproep pilootprojecten HAD
    Rekenmodel / Projectovereenkomst (ter inspiratie)

- Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf - oproep voor kandidaturen / Uitleg over de procedure (afgesloten: zie persbericht 25.02.2016)
 Lees het rapport en het nieuws i.v.m. dit pilootproject
 

PERSBERICHTEN VAN DE MINISTER 

09-03-2017 - Twaalf pilootprojecten rond thuishospitalisatie in de startblokken + Bijlage
26-05-2016 - Maggie De Block roept op voor pilootprojecten thuishospitalisatie
25-02-2016 - Projecten "bevallen met verkort ziekenhuisverblijf" gaan van start
15-09-2015 - Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen
24-07-2015 - Maggie De Block zoekt pilootprojecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf”
07-07-2015 - Maggie De Block vraagt de sector om thema’s voor pilootprojecten
02-07-2015 - Alle bestuursniveaus tekenen een gemeenschappelijke verklaring over hervorming van ziekenhuislandschap
24-04-2015 - Hervorming van de ziekenhuisfinanciering
28-04-2015 -
Plan van aanpak hervorming ziekenhuisfinanciering

Contactgegevens

Cel Gezondheidszorg
Beleidscel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid