De CDC is een registratie, op vrijwillige basis, waarmee de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen de mogelijkheid wil bieden om dagelijks de beschikbaarheid van de bedden en van verschillende apparaten te kunnen raadplegen. In het kader van een pandemie (bv. griep H1N1) of in vergelijkbare situaties (Bv. piek winterse luchtwegeninfecties, hittegolf, …) is het risico van overbelasting van de ziekenhuizen reëel. Het is belangrijk voor een ziekenhuis om zo snel mogelijk te weten naar welk ander ziekenhuis u een patiënt kunt doorsturen om adequate zorgen te kunnen aanbieden.

Welke gegevens  en hoe ter beschikking stellen?

Het overzicht van de te registreren gegevens kunt u terugvinden in de gebruikershandleiding: Handleiding Centrale dispatching bedbezetting

U dient uw gegevens via het beveiligd internetportaal Portahealth aan de FOD Volksgezondheid te bezorgen via Centrale dispatching bedbezetting

U vindt alle informatie over Portahealth en zijn gebruik terug in de rubriek Portahealth

Wanneer CDC (des)activeren?

Wij zullen U enkel vragen, via rondzendbrief, dit registratiesysteem te gebruiken indien de behoefte zich opdringt en dit enkel voor de duur die voor de betrokken situatie vereist is.

Omzendbrieven en communicaties m.b.t.(des)activeringen:

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie