Overgang van ICD-9-CM naar ICD-10-BE

Voor de registratie van de Minimale Ziekenhuisgegevens, domein Medische gegevens (MG-MZG) wordt momenteel gebruik gemaakt van het coderingssysteem ICD-9-CM (1979), “Internationale Classificatie van Ziekten – 9e Revisie – klinische modificatie”, een afgeleide classificatie van de ICD-9.

Dit 30 jaar oude classificatiesysteem is niet meer in staat om de jaarlijkse updates en de vooruitgang op medisch en technologisch gebied onderdak te bieden. Bovendien zal het vanaf 2013 niet langer geactualiseerd en ondersteund worden.

Daarom is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gestart met de voorbereiding van de overschakeling naar ICD-10-BE (Belgische modificatie) op 1 januari 2015.

ICD-10-BE omvat zowel ICD-10-CM (klinische modificatie) als ICD-10-PCS (procedure codeer systeem) en zal beschikbaar zijn in het Nederlands en het Frans.

Volgende baten worden verwacht van de overgang:

  • meer gedetailleerde diagnose-informatie doordat de medische activiteit en pathologie met meer granulariteit worden weergegeven;

  • accuratere verdeling van de financiële middelen doordat de verbeterde specificiteit en granulariteit van het classificatiesysteem onderrapportage van medische activiteit en pathologie tegenwerkt;

  • internationaal herkenbare diagnose-informatie met mogelijkheid tot vergelijking ervan met vrijwel alle geïndustrialiseerde landen;

  • ruimte om jaarlijkse updates en vooruitgang op medisch en technologisch gebied onderdak te bieden;

  • mogelijkheid tot kwalitatieve mapping met terminologiesystemen (SNOMED CT®, ...), waardoor een automatische afleiding van codes uit een Elektronisch Medisch Dossier mogelijk wordt op termijn.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie