In deze rubriek vindt u de laatste versie van ATOUM en informatie voor de gebruikers.

Sinds 1 juli 2019 biedt de FOD geen ondersteuning meer voor alle aspecten van het gebruik van ATOUM (inclusief technische problemen).

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be