In deze rubriek staan de belangrijkste rondzendbrieven en mededelingen aan de ziekenhuizen.

 

Rondzendbrieven en mededelingen  
2023  
06-07 Extensions MPG-light
2022  
05-12 Redesign Portahealth
08-06 Planning & informatie MPG 2022
14-02 MPG 2022: aanpassing referentielijst NIS-codes voor de arrondissementen
2021  
04-02 Planning & informatie m.b.t. MPG 2020
2020  
24-09 MPG-light vanaf MPG 2020: lijst met de te registreren variabelen
27-08 MPG light vanaf MPG2020
24-04 Registratie COVID-19 in de MPG
26-03 Uitstel MZG en MPG 2019/2 en 2020/1
2019  
22-10 MZG en MPG: wijzigingen aan de registratie van het aantal erkende psychiatrische bedden
17-06 Rondzendbrief handleiding MPG 2019
2018  
17-07 Benchmark rapport
29-05 Afbouw van de ondersteuning ATOUM IBW - PVT Vlaanderen
29-05 Afbouw van de ondersteuning ATOUM IBW - PVT Brussel
29-05 Afbouw van de ondersteuning ATOUM PZ - PAAZ
2016  
20-09 MPG Registratie 2016
2014  
22-10 Te volgen procedure voor de export van de Minimale Psychiatrische Gegevens in 2015
2013  
18-06 Te volgen procedure voor de export van de Minimale Psychiatrische Gegevens in 2013
2012  
19-12 Te volgen procedure voor de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) in 2013
03-07 Toekenning van middelen voor de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens
2011  
aug Doorsturen van de statistische gegevens MPG via het Internet vanaf het eerste semester 2011
2009  
20-01 Aanduiding van de lokale beheerder in het kader van het doorsturen van statistische gegevens
MPG via het Internet
2008  
25-09 ATOUM: Export van MPG betreffende het tweede semester 2007 en eerste semester 2008
10-03  ATOUM: Export van MPG betreffende het tweede semester 2007
2007  
  ATOUM: Aanbod van nieuwe software voor de registratie van MPG en vereiste wijzigingen voor
export vanaf 2de semester 2007
2003  
10-01 Vereenvoudigde registratieprocedure van de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) in de
Psychiatrische Verzorgingstehuizen en de Initiatieven van Beschut Wonen
10-01 Registratie van Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) in de Psychiatrische Ziekenhuizen en
de Psychiatrische Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen
1999  
06-09 Revisie MPG

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.rpmpg@health.fgov.be