In deze rubriek vindt u de beschikbare nationale rapporten, de link naar individuele rapporten (per MUG-functie, met een beveiligde toegang) en de overeenkomstige verklarende documenten. Daarnaast vindt u hier ook de informatie over de projecten, presentaties van recente studiedagen en infosessies.

Rapporten op nationaal niveau

In deze rapporten wordt een overzicht geboden van de activiteit van de MUG-functies. Men vindt hier onder meer een beschrijving van de karakteristieken van de patiënt alsook informatie over de effectiviteit van de MUG-interventies. Sinds 2018 werd de beslissing genomen om deze rapporten niet langer te hernieuwen. Het laatst beschikbare rapport bevat cijfergegevens omtrent de activiteit van de MUG-functies in 2017. Meer recente informatie aangaande de activiteiten in de dringende hulpverlening kan u terugvinden in de 'Blikvanger Gezondheidszorg: Dringende medische en psychosociale hulpverlening'. 

Rapporten per MUG-functie

Klik hier om toegang te krijgen tot de rapporten per MUG-functie. Deze rapporten kunnen enkel geconsulteerd worden door de betrokken MUG-functie via een beveiligde toegang. Voor meer uitleg over deze beveiligde toegang, kan u de helpbestanden van Portahealth consulteren.

Projecten, presentaties en studiedagen

Hoe citeert u correct onze cijfers?

Indien bovenstaande cijfers nuttig zijn voor uw onderzoek en analyse en u deze wenst te gebruiken in een publicatie, vragen wij u vriendelijk om hiernaar correct te refereren op de volgende manier:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Titel pagina [Online publicatie]. Brussel, [geraadpleegd op dag-maand-jaar]. Beschikbaar op: http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen

(Vervang in de verwijzing de cursieve tekst door titel, datum en url van de gebruikte pagina).

Wij zijn bovendien erg geïnteresseerd om te vernemen in welke publicaties bovenstaande gegevens vermeld worden. U kan ons hier steeds van op de hoogte brengen via adhoc_admDM@health.fgov.be

 

Gegevens nodig?

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden, stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be.

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.smurmug@health.fgov.be