In deze rubriek vindt u de beschikbare nationale rapporten en de overeenkomstige verklarende documenten. Daarnaast vindt u hier ook de informatie over de projecten, presentaties van recente studiedagen en infosessies.

Rapporten op nationaal niveau

Belangrijk: voor het bekijken van de federale feedbacks die hieronder in een ZIP-bestand opgeslagen zijn, dient men het ZIP bestand lokaal te extraheren en vervolgens het bestand " HIER_AANKLIKKEN_aub.html " te openen. Meer informatie vindt u hier.

Jaarlijkse rapporten

Algemene Federale Feedback

Federale Feedback Financiering

 

Eenmalig rapport

SP-diensten

2000                                        Het beeld van de Sp-diensten in MVG 2000


Meerjaren rapporten

2000 – 2006                        Analyse van meerdere MVG financieringsjaren o.b.v. BFM 2005 tot BFM 2009

1998, 2000 en 2003       Informatie over de feedbacks en bijkomende analyses op MVG 1998, 2000 en 2003

1988 – 1998                        Brochure “10 jaar MVG: 1988 - 1998”: tekst 
                                                     Brochure “10 jaar MVG: 1988 – 1998”: tabellen en grafieken (.ZIP)

 

Projecten, presentaties en studiedagen

Deze rubriek bevat informatie over het volledig onderzoek naar de actualisatie van de MVG. Hier vindt u de presentaties van de begeleidingscommissie, de eindrapporten en informatiedocumenten van de studiedagen.

Actualisatie van MVG

Acta Hospitalia

Onderweg naar geactualiseerde MVG: draaiboek voor verandering
Figuren horend bij dit draaiboek

Begeleidingscommissie

2006-02-16         BC:presentatie

2005-09-20         BC: presentatie
                                     Overzicht en selectie van de MVGII variabelen
                                     Weerhouden en niet weerhouden MVGII variabelen

2004-10-07         BC: presentatie

2003-11-19         BC presentatie

2003-05-07         BC: presentatie

 

Eindrapporten

2005                        Eindrapport voor 2005

2003 – 2004        Eindrapport voor 2003 -2004

2002 – 2003        Eindrapport voor 2002 – 2003 
                                     Bijlagen
                                     Handleiding testinstrument MVG II

Studiedagen

2005-12                Projectoverzicht 2002 - 2005
                                    Items MVG II: een overzicht
                                    MVG II: een blik op 2006 - 2007

2003-09-19        Praktische organisatie van de testfase
                                   Terugblik op het voorbije jaar (september 2002 - september 2003)

2003-06-06         Presentatie

2002-09-17         Raamwerk en aanpak van actualisatie MVG
                                     Appropriateness Evaluation Protocol
                                     Concrete voorbeelden

 AEP

2006-05                 Politique d’admission justifiée dans le secteur hospitalier - Rapport final Phase IV
                                     (enkel in het frans beschikbaar)

2005-04                 Politique d’admission justifiée dans le secteur hospitalier - Rapport final phase III 
                                     (enkel in het frans beschikbaar)

2004-04                  Politique d’admission justifiée dans le secteur hospitalier - Rapport final phase II
                                      (enkel in het frans beschikbaar)

 

Hoe citeert u correct onze cijfers?

Indien bovenstaande cijfers nuttig zijn voor uw onderzoek en analyse en u deze wenst te gebruiken in een publicatie, vragen wij u vriendelijk om hiernaar correct te refereren op de volgende manier:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Titel pagina [Online publicatie]. Brussel, [geraadpleegd op dag-maand-jaar]. Beschikbaar op: http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen

(Vervang in de verwijzing de cursieve tekst door titel, datum en url van de gebruikte pagina).

 Wij zijn bovendien erg geïnteresseerd om te vernemen in welke publicaties bovenstaande gegevens vermeld worden. U kan ons hier steeds van op de hoogte brengen via adhoc_admDM@health.fgov.be

 

Gegevens nodig?

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden, stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be