De MZG is een registratie waarmee alle  niet-psychiatrische ziekenhuizen in België hun (geanonimiseerde) administratieve, medische en verpleegkundige gegevens  ter beschikking moeten stellen van de FOD Volksgezondheid. Sedert het registratiejaar 2008 vervangt de MZG de registratiesystemen voor de Minimale Klinische Gegevens (MKG) en de Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG).

Wat zijn de doelstellingen van de MZG?

1. Het gezondheidsbeleid van de overheid ondersteunen door - op basis van de MZG - onder meer

  • de behoeften aan ziekenhuisvoorzieningen te bepalen;
  • de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningsnormen van de ziekenhuizen en hun diensten te beschrijven;
  • de ziekenhuisfinanciering te organiseren;
  • het beleid voor de uitoefening van de geneeskunde te bepalen;
  • het epidemiologisch beleid uit te stippelen.

2. Het gezondheidsbeleid van de ziekenhuizen ondersteunen door nationale en individuele feedback ter beschikking te stellen zodat een ziekenhuis zichzelf kan vergelijken met andere analoge ziekenhuizen en zijn intern beleid aanpassen.

Welke gegevens en hoe ter beschikking stellen?

Het overzicht van de te registreren gegevens en de specifieke registratieregels kunt u terugvinden in de rubriek Richtlijnen.

U kunt uw gegevens via het beveiligd internetportaal Portahealth aan de FOD Volksgezondheid bezorgen. U vindt alle informatie over het beveiligd internetportaal Portahealth en zijn gebruik terug onder de rubriek Portahealth

De wettelijke basis voor de MZG kan u terugvinden in volgende Koninklijke Besluiten:

Gegevens nodig?

Stap 1:

Surf naar Publicaties om de gegevens die u nodig heeft, terug te vinden.

Stap 2:

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden?

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie