In deze rubriek vindt u de beschikbare nationale rapporten, de link naar individuele rapporten (per ziekenhuis, met een beveiligde toegang) en de overeenkomstige verklarende documenten. Daarnaast vindt u hier ook de presentaties van recente studiedagen en infosessies.

Publicaties vóór het registratiejaar 2008 kunnen teruggevonden worden op de pagina’s ‘Publicaties MKG’ en ‘Publicaties MVG’.

 

Rapporten op nationaal niveau

Rapporten op ziekenhuisniveau

Klik hier om toegang te krijgen tot de rapporten per ziekenhuis. Deze rapporten kunnen enkel geconsulteerd worden door het betrokken ziekenhuis via een beveiligde toegang. Voor meer uitleg over deze beveiligde toegang, kan u de helpbestanden van Portahealth consulteren.

Hieronder kan u een uitlegdocument terugvinden voor de globalisatietabellen die beschikbaar zijn op Portahealth.

 

Projecten, presentaties en studiedagen

 

Hoe citeert u correct onze gegevens?

Indien bovenstaande cijfers nuttig zijn voor uw onderzoek en analyse en u deze wenst te gebruiken in een publicatie, vragen wij u vriendelijk om hiernaar correct te refereren op de volgende manier:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Titel pagina [Online publicatie]. Brussel, [geraadpleegd op dag-maand-jaar]. Beschikbaar op: http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen

(Vervang in de verwijzing de cursieve tekst door titel, datum en url van de gebruikte pagina).

Wij zijn bovendien erg geïnteresseerd om te vernemen in welke publicaties bovenstaande gegevens vermeld worden. U kan ons hier steeds van op de hoogte brengen via adhoc_admDM@health.fgov.be

 

Gegevens nodig?

Heeft u de gewenste gegevens niet of niet volledig teruggevonden, stuur uw vragen en/of opmerkingen dan met dit formulier naar adhoc_admDM@health.fgov.be.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

adhoc_admDM@health.fgov.be