In deze rubriek vindt u de registratierichtlijnen voor MZG terug. Daarnaast vindt u hier ook de belangrijkste referentiebestanden en een overzicht van de controles.

Richtlijnen

Contactpersonen

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie

Inleiding en domeinen - versie juni 2022

Bijkomende informatie - versie juni 2022

Bijkomende richtlijnen voor de verpleegkundige gegevens 

Referentiebestanden

Domein 3 : administratieve gegevens

Domein 4: verpleegkundige gegevens 

Domein 5: medische gegevens

Domein 6: facturatiegegevens

Overzicht van de controles

Bibliotheek van de controles

Belangrijke oudere documenten mbt MZG-registratie kan u hier vinden. 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie