In deze rubriek vindt u de registratierichtlijnen voor MZG terug. Daarnaast vindt u hier ook de belangrijkste referentiebestanden en een overzicht van de controles.

Richtlijnen

Contactpersonen

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie

Inleiding en domeinen - versie juni 2022

Bijkomende informatie - versie juni 2022

Bijkomende richtlijnen voor de verpleegkundige gegevens 

Bijkomende richtlijnen voor de ICD-9-CM-classificatie

Hoe de MZG-link voor een patiënt downloaden na de interventie door een andere MUG dan die van het ziekenhuis?

Zie http://www.health.fgov.be => Gezondheid => Organisatie van de Gezondheidszorg => Ziekenhuizen => Registratiesystemen => Mobiele Urgentie Groep (MUG) => Handleiding => De functionaliteit ‘Algemeenziekenhuis’ en de MZG-link: hoe de gegevens voor een patiënt downloaden na de interventie door een andere MUG dan die van het eigen ziekenhuis.

 

Referentiebestanden

Domein 3 : administratieve gegevens

Domein 4: verpleegkundige gegevens 

Domein 5: medische gegevens

Domein 6: facturatiegegevens

Overzicht van de controles

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie