Portahealth is het internetportaal dat toelaat de gegevens van de verschillende registratiesystemen van alle ziekenhuizen in België op een beveiligde manier te controleren en ter beschikking van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te stellen.

Portahealth biedt de mogelijkheid om:

  • de resultaten van de kwaliteitscontroles van de gegevens te raadplegen;
  • snel correcties uit te voeren en de bestanden onmiddellijk terug door te sturen;
  • op een beveiligde manier individuele rapporten (per ziekenhuis) te consulteren en te downloaden.

 Dit levert niet alleen een behoorlijke tijdwinst op bij het verzamelen van de gegevens maar maakt ook de verspreiding en de installatie van specifieke controle- en feedbackprogramma’s in elk ziekenhuis overbodig. 

Elk ziekenhuis moet een lokaal beheerder Portahealth aanstellen. Deze beheert de toegang van de gebruikers in het ziekenhuis tot de verschillende informaticatoepassingen die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aanbiedt.

HELPBESTANDEN

 
 

Contactgegevens

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie