De huidige vragenlijst heeft tot doel de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te voorzien van een vorm van kadaster van de ziekenhuiswereld op basis van geactualiseerde gegeven om een gezondheidsbeleid te helpen uitwerken zoals voorzien in artikel 92 van de wet op de ziekenheuizen.

Meer over dit thema: