Rapporten op nationaal niveau

In deze rubriek zal u in de toekomst rapporten met betrekking tot de UREG-gegevens terugvinden. Momenteel kunnen we echter nog geen UREG-gegevens verschaffen. De ontwikkeling van de registratie in de spoedgevallendiensten gebeurt namelijk in 2 verschillende fases: 01/01/2015 (gegevens in verband met MZG) en 01/01/2016 (gegevens specifiek voor UREG). Omdat UREG een recente registratie is, vraagt dit ook een leertijd van het personeel van de spoedgevallendiensten voor goede praktijkvoering bij het doorsturen van deze gegevens. Omwille van bovenstaande redenen en om  een optimale kwaliteit te kunnen garanderen, stellen we vóór 2017 geen gegevens ter beschikken aan derden.

Rapporten op ziekenhuisniveau: controle datakwaliteit UREG

Klik hier om toegang te krijgen tot het datakwaliteit-rapport per ziekenhuis. Dit rapport kan enkel geconsulteerd worden door het betrokken ziekenhuis via een beveiligde toegang. Voor meer uitleg over deze beveiligde toegang, kan u de helpbestanden van Portahealth consulteren.

Projecten, presentaties en studiedagen

Presentaties studiedag 24/04/2014

Gegevens nodig?

Momenteel kunnen we geen UREG-gegevens verschaffen. Zoals hoger beschreven staat, gebeurt de ontwikkeling van de registratie in de spoedgevallendiensten in 2 verschillende fases: 01/01/2015 (gegevens in verband met MZG) en 01/01/2016 (gegevens specifiek voor UREG). Omdat UREG een recente registratie is, vraagt dit ook een leertijd van het personeel van de spoedgevallendiensten voor goede praktijkvoering bij het doorsturen van deze gegevens.

Omwille van al deze redenen en om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen, stellen we voor 2017 geen gegevens ter beschikken aan derden.

We danken u voor uw begrip.

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.ureg@health.fgov.be