In deze rubriek vindt u de registratierichtlijnen voor UREG terug. Daarnaast vindt u hier ook de belangrijkste referentiebestanden.

Handleiding

Referentiebestanden

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie

info.ureg@health.fgov.be