Van alle gehospitaliseerde patiënten in een algemeen ziekenhuis wordt geschat dat ongeveer 20% een schadelijk of risicovol alcoholgebruik vertoont.

Het beheer van deze alcohol problematieken binnen de algemene ziekenhuizen dienden te worden versterkt. Daarom werd er binnen deze context in 2009 het project “tools en zorgpad alcohol” opgestart. Verplegend personeel wordt opgeleid en gesensibiliseerd betreffende deze problematiek, evaluaties en korte interventies kunnen uitgevoerd worden door de hulpdiensten. Het doel is echter niet om de psychologische interventies betreffende alcohol volledig te vervangen maar om daarentegen de kennis en aandacht voor deze problematiek onder de zorgverleners te verhogen. De hulpverleners worden basinstrumenten aangereikt zodat deze aandachtiger worden voor alcoholisme. In complexe gevallen kunnen de belanghebbenden, indien zij dit wensen, terugvallen op een gespecialiseerd team.

Het project werd in 2009 eerst opgestart en uitgebreid getest binnen het ziekenhuis CHU Saint-Pierre in Brussel. Vervolgens werd vanaf 2013 het project uitgebreid tot verschillende ziekenhuizen binnen het land.

Momenteel loopt het project binnen de volgende ziekenhuizen:

 • CHU Saint-Pierre Brussel
 • C.H.R. Citadelle de Liège
 • AZ Groeninge in Kortrijk
 • C.S.F. de Chimay
 • UZ Gent
 • Ziekenhuis Oost-Limburg
 • Centre Hospitalier Jolimont
 • Hôpital Princesse Paola in Marche-en-Famenne

De resultaten van dit initiatief zijn zeer bemoedigend:

 • Er werd reeds een groot aantal personeelsleden gesensibiliseerd en gevormd.
 • Verhoging van de diagnose en behandelingen van problematisch alcoholgebruik.
 • Opstarten van oriënterende consultaties voor patiënten, waardoor de zorg meer toegankelijk wordt.
 • Verbetering van de interne samenwerking rond deze problematiek.

Vanaf december 2021 zal het project geintroduceert worden in 7 ziekenhuizen: 

 • UZ Leuven
 • AZ Brussel
 • AZ Sint-Jan Brugge Oostende
 • GZA (Antwerpen)
 • Grand hôpital de Charleroi
 • Centre Hospitalier Epicura
 • CHU de Namur

Contact information

Caroline Theisen
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.15