Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Acute, Chronische en Ouderenzorg
Eurostation blok II
Victor Hortaplein 40/10
1060  Brussel